Verlofaanvraag gedeelte goedgekeurd

Verlof wordt niet altijd goedgekeurd, maar wanneer een aanvraag voor een deel akkoord is, volg dan deze werkwijze.

Verlof deel goedgekeurd 01

Vraag

Kan een verlofaanvraag ook gedeeltelijk worden goedgekeurd? Stel dat iemand van donderdag tot en met maandag vrij wil nemen, maar dat dit alleen akkoord is voor vrijdag tot en met maandag, omdat een collega er die donderdag niet is.

Verlof deel goedgekeurd 02

Antwoord

Een verlofaanvraag wordt in zijn geheel beoordeeld. Dit kan akkoord, niet akkoord of voorlopig akkoord zijn. In bovengenoemd geval wordt de aanvraag op niet akkoord gezet, maar met de opmerking erbij in de notities dat vrijdag tot en met maandag wel akkoord is.

De medewerker kan dat de aanvraag wijzigen en nog een keer indienen. De leidinggevende keurt daarna de nieuwe aanvraag in zijn geheel goed en de verlofaanvraag is verwerkt.