Verhogen licenties verlofregistratie

Kom je licenties tekort voor de verlofregistratie voer dan een van de onderstaande stappen uit.

Medewerker op niet actief zetten

Een actieve medewerker telt mee voor de licentie, maar als er medewerkers uit dienst zijn, kun je die het beste op niet actief zetten. Dan maken deze weer ruimte in de licentie van de online verlofregistratie.

Aanschaffen extra licentie

Via bestellen kan het aantal licenties worden opgehoogd. Je kunt ook een mail naar ons sturen met het verzoek de licentie uit te breiden.

Wij hogen dan de licentie op en factureren het resterende deel van de licentie tot aan het verlengmoment.