Beheren medewerkers – Tab Verlof

In de online verlofregistratie leg je bij de medewerkers vast hoeveel uur iemand in een jaar vrij krijgt. Je legt hier het totaal aantal uren vast voor deze persoon. Bij het berekenen van verlofdagen splitst Easy Office deze uren in wettelijke verlofdagen en bovenwettelijke verlofdagen.

Verlofregistratie – velden op tabblad verlof

Verlofregistratie online - vastleggen hoeveel verlof iemand per jaar  krijgt.

Uren per jaar

Standaard

In het veld standaard vul je het aantal uren dat iemand vrij krijgt in een jaar. Dit is het totaal aantal. De splitsing van wettelijke verlofdagen en bovenwettelijk verlofdagen wordt geregeld bij de opbouw van het nieuwe jaar.

In dit voorbeeld heeft iemand 25 dagen per jaar en werkt hij 8 uur per dag. Hij heeft recht op 200 uur verlof.

Extra

Geef in het veld >> Extra het aantal uren in dat iemand extra krijgt per jaar. Dit veld wordt in de meeste gevallen gebruikt voor het vastleggen van de leeftijdsdagen. In dit voorbeeld krijgt deze persoon 4 dagen extra, dus 32 uur. Deze uren worden bij de opbouw van een nieuw jaar altijd als bovenwettelijke uren aangemerkt.