Parttimer wisselend rooster

Bij een medewerker voer je de uren per week in. Hoe verwerk je een rooster wanneer iemand niet elke week hetzelfde aantal uur werkt?

Werkwijze invoeren wisselend rooster

Hoe gaat het verlofsysteem om met een medewerker die niet elke week evenveel uren maakt.

verlofregistratie-wisselend-rooster-01

Wanneer iemand niet 40 uur werkt, maar bijvoorbeeld 32 uur voer je dit in bij de medewerker zijn stamgegevens. Zorg dat het totaal aantal uren van de werkweek overeenkomt met het contract van deze medewerker.

De verlofregistratie zal namelijk op basis van de werkweek bepalen hoeveel verlofuren wettelijk zijn en welk bovenwettelijk.

Wisselend rooster

In de praktijk zie je vaak dat, zeker bij contracten van 32 of 36 uur, dat men de ene week meer werkt dan de andere week. In de software is geen afwijkend schema in te geven. Dat zou ook problemen opleveren bij de berekening van de wettelijke en bovenwettelijke uren.

Verwerken in de software

De verwerking is afhankelijk hoe het bedrijf vindt dat het moet worden afgeboekt. Stel dat iemand 36 uur werkt en om de week 4 of 5 dagen werkt. Dan zegt het ene bedrijf bij een week verlof 36 uur verlof (volgens contract) en het andere bedrijf boekt het verlof in op basis van hoe men zou hebben gewerkt.

Voor de registratie maakt het dus niet zoveel uit. Het is meer hoe je het met de medewerker hebt afgesproken.


FAQ – EasyOffice247 – Online verlofregistratie