FAQ

Nieuwe medewerker invoegen

FAQ Help

wanneer een medewerker gedurende het jaar in dienst komt, kun je deze werkwijze gebruiken.

Vrij nemen op 5 mei

FAQ Geen categorie

Wanneer in een verlofaanvraag 5 mei voorkomt als datum, zal bij het aantal op te nemen uren standaard 0 worden getoond. In onderstaand voorbeeld wil iemand een week vrij en in deze periode valt ook 5 mei.

Opbouw bij wijzigen contract

FAQ

Wat moet je wijzigen als iemand meer of minder gaat werken? We leggen dit stap voor stap uit. Onderstaande handelingen zijn ook van toepassing als je het aantal uren dat iemand standaard per jaar opbouwt, hebt gewijzigd bij de basisgegevens van de medewerker. Als voorbeeld gebruiken we Jantine van Galen uit de demodatabase. Zo kun […]

Invoeren beginsaldo verlofdagen

FAQ

Als je begint met de online verlofregistratie moet je natuurlijk het beginsaldo invoeren. Deze instructie en video vertelt je hoe. Wanneer je start met de verlofregistratie wil je het beginsaldo netjes als saldo vorig jaar tonen. Voer daarom de stand van het voorgaande jaar in als losse mutatie met als datum 31-12-JJJJ Voorbeeld In dit […]

Medewerker koppelen aan verlof

FAQ

Voordat een medewerker gebruik kan maken van verlof of gebruikt kan worden in de module Verlofregistratie moet deze wel zijn gekoppeld aan de module. Bij de medewerkers (Beheer >> Medewerkers) kun je precies zien of de medewerker is gekoppeld. Wat kun je niet als de medewerker niet is gekoppeld: Medewerker is niet te kiezen bij […]

Parttimer wisselend rooster

FAQ

Bij een medewerker voer je de uren per week in. Hoe verwerk je een rooster wanneer iemand niet elke week hetzelfde aantal uur werkt?

Verwijderen niet goedgekeurde aanvraag

FAQ

Kan een verlofaanvraag worden verwijderd, als deze nog niet is goedgekeurd? Antwoord Ja, dat kan wel, maar niet door de medewerker zelf. Alleen iemand met de rol manager mag deze verwijderen. In dat geval maakt de status van de aanvraag niet uit. Werkwijze Log in als medewerker met een rol manager Ga naar Registratie >> […]

Rechten aanpassen in verlof

FAQ

De verlofregistratie werkt met rollen die je aan een medewerker koppelt. Je kunt meerdere rollen aan één medewerker koppelen. Op basis hiervan wordt geregeld wat iemand wel en niet kan. VraagOp het tabblad autorisatie bij de stamgegevens van een medewerker staan allemaal vinkjes bij wat een rol wel of niet mag. Zijn deze door de […]

Wijzigen uren bij medewerker

FAQ

Wanneer ik bij de medewerker zijn standaard uren verander, wijzigt dat niet bij de opbouw (transacties) van die medewerker. Antwoord: Wanneer je de standaard uren bij een medewerker wijzigt, worden niet reeds ingevoerde opbouw transacties gewijzigd. Dat zou ook niet logisch zijn, want de verlofregistratie weet niet wanneer deze wijziging in gaat. Dus wanneer iemand […]