Rechten aanpassen in verlof

De verlofregistratie werkt met rollen die je aan een medewerker koppelt. Je kunt meerdere rollen aan één medewerker koppelen. Op basis hiervan wordt geregeld wat iemand wel en niet kan.

Vraag
Op het tabblad autorisatie bij de stamgegevens van een medewerker staan allemaal vinkjes bij wat een rol wel of niet mag. Zijn deze door de beheerder aan te passen?

Antwoord
Nee, wat een rol wel of niet mag is vooraf door ons bepaald. Het is echter wel zo dat we van tijd tot tijd, op basis van input gebruikers, we deze rechten uitbreiden.