Wijzigen uren bij medewerker

Wanneer ik bij de medewerker zijn standaard uren verander, wijzigt dat niet bij de opbouw (transacties) van die medewerker.

Verlofregistratie-opbouwmutaties-FI

Antwoord:

Wanneer je de standaard uren bij een medewerker wijzigt, worden niet reeds ingevoerde opbouw transacties gewijzigd. Dat zou ook niet logisch zijn, want de verlofregistratie weet niet wanneer deze wijziging in gaat.

Dus wanneer iemand zijn standaard verlofuren wijzigen, verander je dat bij de basisgegevens van de medewerker. Zo kan de software bij een nieuw jaar de juiste opbouwmutaties voorstellen. Gaat de wijziging ook al in het huidige jaar in, wijzig dan de opbouw mutaties via transacties

Wijzigen opbouw mutatie

 • Kies >> Verlofregistratie >> Transacties
  Verlofregistratie opbouwmutaties
 • Selecteer jaartal en naam
  Verlofregistratie opbouwmutaties 02
 • Selecteer de regel en druk op bewerk
  Verlofregistratie opbouwmutaties 03
 • Wijzig het aantal en druk op >> Opslaan
 • De mutaties is nu gewijzigd
  Verlofregistratie opbouwmutaties 04